Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των εξωστρεφών ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000€. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν…