ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣποπός Σκοπός της δράσης «Εργαλειοθήκη ΕΣΠΑ» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κυρίως για εκσυγχρονισμούς, ξενοδοχειακών μονάδων, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ Eργαλειοθήκη…

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ. Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός της εβδομάδας. Τα προγράμματα αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων…

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Υλικά / Κατασκευές • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Ενέργεια • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ…