Έρευνα Επιχειρηματικών Αναγκών δήμου Κορδελιού Εύοσμου

Έρευνα Επιχειρηματικών Αναγκών δήμου Κορδελιού Εύοσμου

Σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς από την IBC με σκοπό τη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στο δήμο Κορδελιού – Εύοσμου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ποια είναι τα προβλήματα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι επιχειρηματίες από τη λειτουργία…