ΕΣΠΑ Τουρισμός

Μέσω ΕΣΠΑ 200.000.000 € στον τουρισμό

Ενίσχυση επενδύσεων έως 400.000 € σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταλύματα χωρίς σήμα λειτουργίας Ενισχύεται με 200.000.000 ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Στόχος, να ικανοποιηθούν το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ανάγκη υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα. Η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης…

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣποπός Σκοπός της δράσης «Εργαλειοθήκη ΕΣΠΑ» είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κυρίως για εκσυγχρονισμούς, ξενοδοχειακών μονάδων, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ Eργαλειοθήκη…