το κύτταρο

Το κύτταρο

Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κυττάρου σε μια τοπική κοινωνία δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, διότι η δυναμική της εξέλιξης, το εμπεριέχει μέσα στην γονιδιακή της μορφή. Ωστόσο ο λόγος ύπαρξης ενός κυττάρου καθώς και η μοναδική του μορφολογία μπορεί να αποτελέσει κάτι καινοτόμο και μοναδικό. Το IBC είναι ένα ανεξάρτητο επιχειρηματικό κύτταρο ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο οποίο μετέχουν τοπικές οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές…