ΕΣΠΑ Τουρισμός

Μέσω ΕΣΠΑ 200.000.000 € στον τουρισμό

Ενίσχυση επενδύσεων έως 400.000 € σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταλύματα χωρίς σήμα λειτουργίας Ενισχύεται με 200.000.000 ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Στόχος, να ικανοποιηθούν το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ανάγκη υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα. Η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης…