Στην δίνη των αλλαγών

Στην δίνη των αλλαγών

Στην δίνη των αλλαγών Η δομή της Ελληνικής αγοράς πριν 12 χρόνια ακολουθούσε τις νόρμες μιας επιφανειακής ανθούσας οικονομίας με ισχυρή καταναλωτική δύναμη. Οι εταιρίες χρησιμοποιούσαν ως κανάλια διανομής, δίκτυα ειδικών συνεργατών με «αποκλειστικότητες» γεωγραφικών περιοχών σε βιομηχανικά ή καταναλωτικά επώνυμα προϊόντα (brands). Σήμερα με μειωμένη κατά πολύ την αγοραστική δύναμη, οι εταιρίες εμπορεύονται απ’ ευθείας και οι διανομείς αποτελούν…