Beyond Yourself

Beyond Yourself

Beyond Yourself, Συμβουλευτικές υπηρεσίες πέρα από το “εγώ”. Μια αντισυμβατική εισήγηση με στόχο να περιγράψει ότι o μεγαλύτερος εχθρός μας στην εξέλιξη μας και στο “επιχειρείν” είναι ο εαυτός μας. 8 στους 10 Έλληνες σήμερα αναζητούν να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα αγνοώντας τους κινδύνους. Ο εισηγητής κος Σάββας Τσαλουχίδης αναφέρει ποιές συγκεκριμένες ενέργειες βοηθούν…